Menu
MarketPlaces profiel
MarketPlaces voor DayTraders
MarketPlaces voor Private Banking
Architecture
Screenshots
MarketPlaces Commodities
Executive summary
Kontakt adres en locatie
web links
MarketPlaces
 

MarketPlaces voor Private Banking


Door een aantal modules van MarketPlaces te combineren ontstaat een geïntegreerd systeem voor private banking. In de filosofie van MarketPlaces is niet één bedrijf hetzelfde. Dit betekent dat het onmogelijk is om ‘of-the-shelf’ een pakket te implementeren in de perceptie dat het bedrijf daarmee geholpen is. De bestaande MarketPlaces modules maken het snel ontwikkelen van een maatwerk oplossing mogelijk. Iedere nieuwe klant heeft zijn eigen wensen en eisen. In elk MarketPlaces project zit daarom een percentage maatwerk programmatuur. Een gangbare implementatie zal er als volgt uitzien:

MarketPlaces stelt organisaties in staat sneller in te spelen op de steeds groeiende behoefte aan mogelijkheden om wereldwijd te beleggen. MarketPlaces kan aan geautoriseerde personen (klanten en medewerkers) over het internet een compleet orderboek aanbieden. In dit (persoonlijke) orderboek kunnen op snelle en efficiënte wijze orders worden ingelegd. Vanuit het orderboek kunnen één of meer (verzamel en/of combinatie) orders worden aangemaakt, die direct of via één van de handelsdesks verzonden kunnen worden naar de diverse beurzen. Bij het aanmaken, wijzigen of verwijderen van een order checkt MarketPlaces lokaal de condities waaraan voldaan moet worden alvorens een dergelijke order naar de beurs te sturen. Zo zal MarketPlaces een mededeling tonen wanneer een wijziging van een order niet meer mogelijk is, omdat bijvoorbeeld de order reeds is uitgevoerd.

Bij de handelsdesks komen de orders binnen die niet automatisch doorgestuurd worden naar de beurs. De handelaar - of een team van handelaren - kan de order in een of meer marktorders naar de beurs sturen. Hij/zij heeft de mogelijkheid om vanuit de diepte van de markt te handelen. De uitvoeringen van de beurs worden automatisch gekoppeld aan de cliëntorder. Ook bezit MarketPlaces de mogelijkheid orders te verwerken die middels de ETW verzonden zijn.

MarketPlaces bestaat uit verschillende generieke componenten die de business van beleggingsinstellingen representeren. Met name voor de flexibiliteit, het onderhoud en de uitbreidbaarheid van het handelssysteem is deze opdeling in componenten belangrijk. Door deze generieke opzet van MarketPlaces is het mogelijk in korte tijd nieuwe functionaliteit en connecties toe te voegen.

In MarketPlaces wordt de autorisatie van gebruikers en hun rechten bijgehouden en beheerd door de componenten 'autorisatie' en 'authenticiteit'. De component 'authenticiteit' draagt de verantwoordelijkheid voor de juiste in- en uitlogprocedures, terwijl de component 'autorisatie' de verantwoordelijkheid draagt voor de toekenning van rechten. Deze rechten zijn generiek geïmplementeerd, hetgeen inhoudt dat het mogelijk is een gedetailleerde rechtenverdeling per gebruiker te definiëren. Bij sommige rechten kan een bepaalde waarde worden meegegeven, zoals het maximale orderbedrag per klant.

Binnen MarketPlaces vindt de uitwisseling van data tussen de verschillende servers en tussen server en clients middels een applicatiespecifiek protocol plaats. De verstuurde data zal evenwel in XML format worden gecodeerd.


Powered by Soops
info@MarketPlaces.nl